Malmer - ertsmineraler

Et stykke av den kobberførende gangen som var malmen i gruvene til det gamle Gotthalfske kobberverket ved
Alnsjøen utenfor Oslo. Her er det mest kobberkis som er lett oksidert og viser flotte røde, gule, blå og grønne farger.
I underkant av steinen er kobberglans, begge mineralene er viktige kilder til kobber. Kobbermineralene finnes i en
sprekkfylling av hvit kvarts i en baslatlava som dekket Oslo området for nesten 250 milliner år siden.


Alle mineraler som inneholder et metall, med untak av lette metaller som aluminium, magnesium o.l., ble underlagt en spesiell lovgivning som tilga førstefinneren eiendomsretten til å utnytte funnet. Alle slike mineraler ble tidligere kalt ertsmineraler og en forekomst av slike mineraler som var økonomisk lønnsomt å utvinne, ble kalt en malm.

Dette er en inndeling som idag er lite brukt og kanskje er fremmed for mange. Vi har allikevel samlet mineraler i denne gruppen fordi man her finner de mineralene som er så viktige for oss som råstoff til alle de metallene vi er så anhengige av.