Geologi

Geologisk undervisningsmateriale

 • Hva er geologi?
  Opprinnelig var det læren om alt på jorden (av gresk: geos - jord og logos - lære) imotsetning til teologi som var læren om Gud og det himmelske.
  Idag er det læren om den faste uorganiske jorden. Det omfatter den faste jordskorpen som består av mineraler og bergarter, og løsmasser som leire, sand, grus og isbreer m.m. Også kreftene som påvirker jorden, vulkanisme, kontinentaldrift o.a. samt de prosessene som former overflaten slik som erosjon og forvitring.

 • Hvorfor er geologi viktig?
  Alle mineralene og råstoffene som bygger og opprettholder liv kommer fra berggrunnen. Selv kroppen vår består for det meste av vann som er et flytende mineral.
  Hele vår sivilisasjon og kultur bygger på utnyttelsen av råstoffer fra berggrunnen. Alt fra fosfat til kunstgjødsel gjennom kull, olje og uran til energi og til sement og forskjellige metaller til alle våre bygninger, fartøy, verktøy og apparater, kommer fra berggrunnen.
  Vår fremtid avhenger dels av fornuftig bruk og forvaltning av råstoffene i berggrunnen, dels av utfordringene de geologiske kreftene byr oss i form av ras, flom, jordskjelv og vulkanutbrudd.

 • Hvordan forstå geologi?
  For å forstå og forvalte de geologiske resurser og utfordringer i nærmiljøet, må man kunne bestemme steinene, mineralene og bergartene. Det finnes mange bøker om dette, men det er svært vanskelig å bestemme en stein ut fra et bilde i en bok eller på en skjerm. Ofte er bildet tatt av et ekstra fint og flott eksemplar som ligner lite på det mer alminnelig man har i hånden.

 • Det vi tilbyr:
  Vi tilbyr typiske prøver av mineraler og bergarter slik man kan finne dem i naturen. Disse kan kjøpes enkeltvis eller i samlinger med en enkel og grei beskrivelse hvordan man bestemmer de forskjellige steinene.
  Vi vil også tilby større og flotte steiner til utstilling for å vekke interesse for faget.

 
Mineraler

 
Bergarter

Fossiler

 
Steinsamlinger