Skudesundskjær

SKUDESUNDSKJÆR/SKUTESUNDSKÆR

Skudesundskjær er en klassisk og verdenskjent norsk forekomst hvor en nefelinsyenittpegmatitt gang
skjærer igjennom den omgivende bergarten larvikitt.
Forekomsten ble første gang beskrevet av den norske geologen W. C. Brøgger i 1890.
Han beskrev en rekke forskjellige mineraler fra denne forekomsten, et av dem, rosenbuschitt,
ble funnet her for første gang i verden hvor da Skudesundskjær er typelokalitet.

Siden 1973 er denne forekomsten vernet og
all innsamling eller fjerning av mineraler herfra er strengt forbudt.

Mineralene som legges frem for salg på denne siden er innsamlet på 1960-tallet.