Tingelstadtjern


Tingelstadtjern serpentin og magnesittbrudd på Modum, Buskerud.

Flere steder på Modum og Snarum i Buskerud er det forekomster av mineralene serpentin og magnesitt.

Serpentin forekommer som langstrakte linser i eldgamle bergarter i det som er kjent som Kongsberg-Bamble formasjonen. Dette har opprinnelig vært nesten 2000 millioner år gamle sedimenter som kvartssandsteiner og leirskifre som ved en senere omdannelse, metamorfose i forbindelse med en fjellkjededannelse, for ca 1500 til 1600 millioner år siden ble omvandlet til forskjellige kvartsitter, glimmerskifre og gneiser. Samtidig kom det opp større smeltemasser av magma fra dypet som størknet til bergarten gabbro.

Forekomsten av serpentin er knyttet til disse gabbroene. I utgangspunktet ble dette dannet som store masser av mineralet olivin. Ved en senere omdannelse i forbindelse med en ny fjellkjededannelse for om lag 1000 millioner år siden, reagerte olivin med med karbondioksidholdig vann. Dette omvandlet olivin til serpentin og magnesitt.

Resultatet ble store linser av gulgrønn serpentin med en kjerne av gulhvit magnesitt. Om lag 20 slike forekomster er kjent, og i en periode fra 1905 til 1960 var det drift etter disse mineralene. Magnesitt bli i hovedsak brukt til å lage ildfaste foringer til smelteovner og serpentin ble blant annet brukt som dekormateriale på takpapp og fasadeplater av betong.

En rekke geologer har gjennom tidene undersøkt disse forekomstene og spesielt tidligere konservator ved Mineralogisk Geologisk museum på Tøyen i Oslo, Gunnar Raade, har nøye undersøkt de forskjellige mineralene.

Tingelstadtjernforekomsten skiller seg fra de andre forekomstene ved å inneholde en del fosforholdige mineraler, fosfater. Først og fremst apatitt i variantene klorapatitt og hydroksylapatitt, men også en rekke andre fosfater som for første gang i verden ble funnet og beskrevet fra denne forekomsten.

Althausite, Mg4(PO4)2(OH,O)(F,□) (Raade & Tysseland 1975, Rømming & Raade 1980)

Holtedahlite, Mg12(PO3OH,CO3)(PO4)5(OH,O)6 (Raade & Mladeck 1979, Rømming & Raade 1989)

Heneuite, CaMg5(CO3)(PO4)3(OH) (Raade et al. 1986, Rømming & Raade 1986)

Phosphoellenbergerite, Mg12(Mg,Fe,□)2(PO4,PO3OH,AsO4)6(PO3OH,CO3)2(OH)6 (Raade et al. 1998)

Raadeite, Mg7(PO4)2(OH)8 (Chopin et al. 2001; observed as an unknown phase by Raade et al. 1986)