Bauxitt

Bauxitt, viktig kilde til aluminium

NOK85,00 inkl. mva.

Produktinfo

Bauxitt tilhugget for hånd til en størrelse ca. 10,0 x 7,5 cm. Ingen stykker er like. Fra Montpelier i Frankrige.

Bauxitt er en blanding av forskjellige aluminiumhydroksid mineraler (gibbsitt, boehmitt og diaspor) og mindre mengder jernhydroksid, goethitt, som gir den rustrøde fargen.

Bauxitt er på mange måter å betrakte mer som en bergart enn som mineral, men tas med her pga betydningen som det viktigste råstoffet for fremstilling av aluminium.