Tromlet norsk blanding stor

Tromlet blanding av norske mineraler og bergarter i størrelser fra 3 cm til 7 cm. 100 gram inneholder mellom 2 og 5 steiner.

NOK47,50 inkl. mva.

Produktinfo

Tromlet blanding av norske mineraler og bergarter i størrelser fra
3 cm til 7 cm. 100 gram inneholder mellom 2 og 5 steiner.

Ypperlig egnet til dekorasjoner, i blomsterpotter og til hobbyvirksomhet.
Innholdet i blandingen kan variere og kan bestå av kvarts, feltspat,
serpentin, thulitt, nefelin, epidot, amfibol, pyroksen, solstein, røykkvarts,
foskjellige granitter, gneis, pegmatitt, syenitt, nordmarkitt, kvartsitt,
sparagmitt, amfibolitt, gabbro, breksje, konglomerat mm.