Tromlet norsk blanding små

Tromlet blanding av norske mineraler og bergarter i størrelser fra 0,3 cm til 2 cm. 100 gram inneholder mellom 60 og 100 steiner.

NOK47,50 inkl. mva.

Produktinfo

Tromlet blanding av norske mineraler og bergarter i størrelser fra
0,3 cm til 2 cm. 100 gram inneholder mellom 60 og 100 steiner.

Ypperlig egnet til dekorasjoner, i blomsterpotter og til hobbyvirksomhet.
Innholdet i blandingen kan variere og kan bestå av kvarts, feltspat,
serpentin, thulitt, nefelin, epidot, amfibol, pyroksen, solstein, røykkvarts,
foskjellige granitter, gneis, pegmatitt, syenitt, nordmarkitt, kvartsitt,
sparagmitt, amfibolitt, gabbro, breksje, konglomerat mm.