Sandstein bøyelig

Bøyelig sandstein, et av naturens undre

NOK275,00 inkl. mva.

Produktinfo

ALLE BILDENE ER AV SAMME STYKKE SANDSTEIN

Sandstein i smale flak ca 25 til 35 cm lange, 2 til 5 cm brede og 1,5 til 3,0 cm tykke, ingen stykker er like.

Sandstein er dannet ved herding av sand til fast stein. En kan fremdeles ane sandkornene som består av mineralet kvarts. Den gulgrå fargen skyldes små mengder jernoksid.

I sjeldne tilfeller kan herdingen til en fast bergart reverseres og det vil da dannes mikroskopiske mellomrom mellom hvert sandkorn. Bergarten blir de fleksibel og kan bøyes og strekkes. Strukturen i bergarten kan sammenlignes med et pusslespill. Alle brikkene ligger på plass, låst i hverandre og man kan forskjyve pusslespillet uten at brikkene løsner. Denne sandsteinen kan man tenke seg som et 3 dimmensjonalt puslespill og er et av naturens undre