Kalkbolle

Kalkbolle, kuleformet anrikning av kalkstein som dannes i alunskifer fra Oslofeltet

NOK85,00 inkl. mva.

Produktinfo

Alunskifer er leirslam avleiret på havbunnen i oksygenfritt miljø. Rundt rester av dyr, muslingskall e. l. i dette slammet  vil det samle seg finkornet kalkspat/kalkstein til større eller mindre kalkboller. Det er ikke uvanlig at folk tror de har funnet en meteoritt når de finner en kalkbolle.

Størrelse ca 6 cm x 9 cm x 8 cm, ingen stykker er like.