Amfibolitt

Amfibolitt fra grunnfjellet

NOK85,00 inkl. mva.

Produktinfo

Amfibolitt fra grunnfjellet, prekambrium, tilhugget for hånd til en størrelse ca. 10,0 x 7,5 cm. Ingen stykker er like

Amfibolitt består av det svarte mineralet amfibol og hvit feltspat. Den dannes av opprinnelig leirholdige kalksteiner eller basalt/gabbro bergarter som "kokes" under høyt trykk og temperatur.