Nefelinsyenittpegmatitt

Nefelinsyenittpegmatitt, en meget grovkornet bergart med de samme mineralene som nefelinsyenitt

NOK85,00 inkl. mva.

Produktinfo

Nefelinsyenittpegmatitt fra Oslofeltet, tilhugget for hånd til en størrelse ca. 10,0 x 7,5 cm. Ingen stykker er like.

Består av grå feltspat. brunlig nefelin som delvis er omdannet til rødlige zeolitt (spreurstein), svart biotitt og barkevikitt.

Under spesielle forhold vil den siste resten av en bergartssmelte som størkner nede i jordskorpen, få anledning til å krystallisere sakte og danne store krystaller som vokser sammen til en bergart kalt pegmatitt. Den har samme sammensetning som den normalt finkornete bergarten og får da en forstavelse fra denne. Derfor nefelinsyenittpegmatitt. Se også granittpegmatitt og nefelinsyenitt som lardalitt og foyaitt.