Granittpegmatitt

Granittpegmatitt, en meget grovkornet bergart med de samme mineralene som granitt

NOK85,00 inkl. mva.

Produktinfo

Granittpegmatitt fra grunnfjellet, prekambrium, tilhugget for hånd til en størrelse ca. 10,0 x 7,5 cm. Ingen stykker er like.

Består av rødlig feltspat (mikroklin), grå kvarts og flak av svart biotitt.

Under spesielle forhold vil den siste resten av en bergartssmelte som størkner nede i jordskorpen, få anledning til å krystallisere sakte og danne store krystaller som vokser sammen til en bergart kalt pegmatitt. Den har samme sammensetning som den normalt finkornete bergarten og får da en forstavelse fra denne. Derfor granittpegmatitt. Se også granitt og nefelinsyenittpegmatitt.