Granitt

Iddefjordsgranitt fra grunnfjellet

NOK85,00 inkl. mva.

Produktinfo

Granitt fra grunnfjellet, prekambrium, tilhugget for hånd til en størrelse ca. 10,0 x 7,5 cm. Ingen stykker er like.

Granitt fra området rundt Iddefjorden, Iddefjordsgranitt også kalt Østfoldgranitt, er dannet ved størkning av en smeltemasse nede i jordskorpen. Mineralene kvarts, feltspat og biotitt (se gneis) fikk dermed tid til å utvikle store og tydelige korn. Granitt og gneis utgjør en stor del av berggrunnen vår.