Foyaitt

Foyaitt fra Lardalen, Vestfold

NOK85,00 inkl. mva.

Produktinfo

Foyaitt fra Lardalen, Vestfold i Oslofeltet, tilhugget for hånd til en størrelse ca. 10,0 x 7,5 cm. Ingen stykker er like.

Foyaitt er en bergart som er dannet fra en smeltemasse som størknet noen km nede i jordskorpen for ca 250 millioner år siden. Den destår av gråhvit plater av feltspat sammen med grå nefelin og spor av svart biotitt.