Akeritt

Akeritt fra Oslofeltet

NOK85,00 inkl. mva.

Produktinfo

Akeritt fra Oslofeltet, tilhugget for hånd til en størrelse ca. 10,0 x 7,5 cm. Ingen stykker er like.

Akeritt er en type syenitt beslektet med monzonitt oppkalt etter Aker ved Oslo.

Akeritt er dannet ved størkning av en smeltemasse nede i jordskorpen og er sammensatt av hovedsakelig feltspat med mindre mengder biotitt, hornblende og kvarts.