Skuringsstriper

Nordmarkitt med isskurt overflate dannet under istiden

NOK650,00 inkl. mva.

Produktinfo

Et større stykke nordmarkitt, en syenitt fra Oslofeltet, med en isskurt flate dannet under istiden. Isens bevegelse over berggrunnen sammen med fastfrosne steiner og sand, slipte og skurte berggrunnen og satte tydelige spor som viser isens bevegelsesretning.

Vekt 4,8 kg, isskurt flate ca. 19 x 11 cm, dybde ca. 14 cm.