Kalkbolle

Kalkbolle, kuleformet anrikning av kalkstein som dannes i alunskifer fra Oslofeltet.

NOK225,00 inkl. mva.

Produktinfo

Alunskifer er leirslam avleiret på havbunnen i oksygenfritt miljø. Rundt rester av dyr, muslingskall e. l. i dette slammet  vil det samle seg finkornet kalkspat/kalkstein til større eller mindre kalkboller. Det er ikke uvanlig at folk tror de har funnet en meteoritt når de finner en kalkbolle.

Dette er en stor og velformet kalkbolle på 15 cm x 12 cm x 8 cm. Vekt 2,1 kg.